เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ นอกสถานที่ โทรสั่งปุ๊ป ส่งเปลี่ยนให้ปั๊ป
สั่งเปลี่ยนแบตหรือบริการอื่นๆ โทร. 087-9084528, 084-332-2319

วิวัฒนาการของแบตเตอรี่รถยนต์

วิวัฒนาการของแบตเตอรี่รถยนต์

รถยนต์ในยุคปัจจุบันนี้มีวิวัฒนาการที่แตกต่างไปจากรถยนต์ในยุคแรก อย่างเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ที่ผลิตออกสู่ตลาดโลกช่วงราวปี พ.ศ.2533 รถยนต์ในยุคนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ของคนในยุโรปและอเมริกา ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางของโลกยานยนต์ในแง่การค้นคิดและพัฒนา และเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมยานยนต์โลก

คนในแวดวงยานยนต์ของยุโรปและอเมริกาในยุคนั้น ต่างพากันพูดถึงระบบความปลอดภัยที่ จะต้อง มีอยู่ในรถยนต์ ดังนั้นอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ และ อุปกรณ์คุ้มครองป้องกันความสูญเสียหลังเกิดอุบัติเหตุ เช่นระบบป้องกันล้อล็อกตายขณะเบรก (ABS) และถุงลมนิรภัย (Airbag) จึงถูกนำมาติดตั้งมาเป็นอุปกรณ์ประจำรถมากที่สุดในยุคนั้น ทั้งในรูปแบบของอุปกรณ์พิเศษและอุปกรณ์มาตรฐานประจำรถ
กลุ่มประเทศต่างๆในแถบยุโรปเริ่มออกกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ บังคับให้รถยนต์ทุกยี่ห้อที่จะเข้าไปจำหน่ายในแถบนั้น จะต้องติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมากชิ้นขึ้น จนถูกล้อเลียนว่าเหตุผลที่ออกกฎหมายดังกล่าวออกมานั้น เพราะเห็นว่าเมื่อบังคับให้คนเลิกสนใจรถยนต์ญี่ปุ่นไม่ได้ ก็ต้องให้ผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นควักกระเป๋าซื้ออุปกรณ์ที่ผลิตโดยบริษัทในแถบยุโรป และอเมริกาบ้าง เป็นการถอนทุนหรือลดการเสียดุลการค้ากับญี่ปุ่น
บรรดาอุปกรณ์ใหม่ๆเหล่านี้ที่เป็นต้นกำเนิดให้มีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นในรถยนต์ เพราะต้องใช้หน่วยความจำมาเป็นตัวควบคุมและสั่งการให้อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถทำงานได้แม่นยำและตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะฉะนั้นระบบไฟในรถยนต์จึงมีความสำคัญมากขึ้นกว่าการเป็นเพียงแค่ต้นกำเนิดแสงและพลังงานสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์เท่านั้น
ดั่งนั้นแบตเตอรี่รถยนต์จึงมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับเครื่องยนต์ในยุคปัจจุบัน การเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์แต่ละครั้งจึงต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง ดั่งนั้นการดูแลรักษาแบตเตอรี่ก็เป็นสิ่งที่ปล่อยปละละเลยไม่ได้ ดังจะเห็นได้จากการที่ผู้ผลิตรถยนต์เองก็รู้ดีถึงความสำคัญของแบตเตอรี่รถยนต์ยุคใหม่ จึงได้มีความพยายามติดตั้งแบตเตอรี่รถยนต์ที่มีขีดความสามารถในการเก็บประจุไฟ สูงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งแบตเตอรี่ชนิดที่ต้องการการดูแลรักษาน้อยกว่าปกติเข้ามาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานประจำรถยนต์มากขึ้น แม้จะรู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนของรถยนต์แต่ละคันสูงขึ้นก็ตาม
ปัญหาเรื่องแบตเตอรี่จึงเป็นปัญหาใหญ่ สำหรับคนใช้รถที่ไม่ทราบถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของแบตเตอรี่ ดังจะเห็นได้จากการที่มีผู้ใช้รถยนต์หลายคนยังคงตั้งคำถามเกี่ยวกับแบตเตอรี่ว่า เมื่อต้องจอดรถไม่ใช้งานเป็นเวลาหลายๆ วันหรือนานเป็นเดือน จะต้องถอดขั้วแบตเตอรี่ออกหรือไม่
ซึ่งเรื่องนี้เข้าใจได้ว่าผู้ที่ตั้งคำถามในลักษณะดังกล่าวนี้คงเคยได้ยินคำแนะนำมาว่า ในกรณีที่ไม่ได้ใช้รถยนต์เป็นเวลานาน ให้ถอดขั้วแบตเตอรี่ออก เมื่อกลับมาใช้รถยนต์ใหม่อีกครั้งจึงค่อยสวมขั้วเบตเตอรี่เข้าไปและทำการสตาร์ทเครื่องยนต์
เหตุผลที่มีการแนะนำดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่เรื่องผิดแต่ประการใด แต่เป็นคำแนะนำที่ถูกต้องสำหรับเครื่องยนต์ยุคก่อน ในช่วงเวลาที่ระบบควบคุมที่ใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่เข้ามามีบทบาทมากเหมือน ปัจจุบันนี้ ดังนั้นรถยนต์ในยุคก่อนเมื่อไม่ใช้งาน การแนะนำให้ถอดขั้วแบตเตอรี่ออกไปเพราะเป็นการป้องกันไม่ให้กระแสไฟไหลรั่วออกไปตามอุปกรณ์ ไฟฟ้าต่างๆ กระแสไฟในแบตเตอรี่จะได้ยังคงมีอยู่ในแบตเตอรี่เป็นเวลานานๆ และเมื่อต้องการใช้งานรถก็เพียงสวมแบตเตอรี่เข้าไป ซึ่งก็คือการสตาร์ทเครื่องยนต์เพียงอย่างเดียว
ต่างจากรถยนต์ในปัจจุบันนี้ที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายต่อหลายชนิด ต้องการกระแสไฟไปเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา มิฉะนั้นหน่วยความจำในอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้นก็จะไม่สามารถทำงานได้ จะต้องมาทำการปรับตั้งค่าความจำกันใหม่ถ้าเกิดการถอดขั่วแบตเตอรี่ออก ซึ่งบางครั้งอาจจะยุ่งยากมากเพราะอาจจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษเฉพาะเท่านั้น
ดังนั้นการปล่อยแบตเตอรี่ให้คาไว้กับเครื่องยนต์จะเป็นทางที่ดีที่สุดสำหรับรถยนต์ยุคนี้ เพราะจะทำให้มีกระแสไฟไปเลี้ยงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญๆอยู่ตลอด แม้ว่าจะทำให้มีกระแสไฟในแบตเตอรี่ถูกจ่ายออกไปตลอดเวลาจนอาจจะทำให้แบตเตอรี่หมดไป ก็ตาม ซึ่งหากกลับมาใช้รถยนต์ใหม่ก็อาจจะทำให้ไม่มีกระแสไฟเพียงพอในการสตาร์ท ก็ต้องใช้วิธีการอื่นๆ มาทำการแก้ไข เช่น หาแบตเตอรี่มาพ่วง หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่และในการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ใหม่ทุกครั้งอย่าลืมบอก “ร้านขายแบตเตอรี่รถยนต์” ว่าเลือกใช้แบตเตอรี่ประเภท MAINTENANCE FREE นะคับ

ร้านบีบีแบตเตอรี่ ขายแบตเตอรี่รถยนต์ GS BOLIDEN PANASONIC YUASA PUMA บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ นอกสถานที่

ร้านบีบีแบตเตอรี่ ขายแบตเตอรี่รถยนต์ GS BOLIDEN PANASONIC YUASA PUMA บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ นอกสถานที่

Comments are closed.