เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ นอกสถานที่ โทรสั่งปุ๊ป ส่งเปลี่ยนให้ปั๊ป
สั่งเปลี่ยนแบตหรือบริการอื่นๆ โทร. 087-9084528, 084-332-2319

เกร็ดความรู้เรื่องแบตเตอรี่รถยนต์

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีหลักการทำงานอย่างไร

หลักไฟฟ้าเบื้องต้นตมากฏของ ฟาราเดย์ (FARADAY) ได้กล่าวไว้ว่าเมือนำเอาตัวนำ ไปตัดผ่านเส้นแรงแม่เหล็กก็จะทำให้เกิดการผลิตแรงดันไฟฟ้าออกมาที่ตัวนำอันนั้น ปรากฏการแบบนี้เราเรียกว่า “การเหนียวนำของแม่เหล็กไฟฟ้า” ซึ่งเป็นไปตามกฏของฟาราเดย์ที่ได้กล่าวไว้ และถ้าเป็นเช่นนั้นก็กล่าวได้ว่าหลักการของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็คือการนำเอาไปตัดผ่านเส้นแรงแม่เหล็ก

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงหรือที่เราเรียกว่า “ไดนาโม” (DYNAMO) ขดลวดที่ทำหน้าที่ผลิดแรงดันไฟฟ้าออกมาเราเรียกว่าอาเมเจอร์ (ARMETUR) อาร์เมเจอร์จะหมุนอยูภานในจะหมุนอยู่ภายในสนามแม่เหล็กขั่วเหนือและใต้ของแม่เหล็กกระแสไฟฟ้าที่ได้จากการผลิตของขดลวดอาร์เมเจอร์จะถูกเปลี่ยนให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงโดยคอมมิวเตเตอร์ (COMMUTETOR) และแปรงถ่านแต่สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับหรือ Alternetor ขดลวดตัวนำไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ผลิดแรงดันไฟฟ้าออกมาเราเรียกว่า Stetorซึ่งจะติดตั้งตายตัวอยู่กับที่โดยมีทุ่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือที่เราเรียกว่าโรเตอร์ (ROTOR) หมุนอยู่ภายในระหว่างขดสวดสเตเตอร์ นี่คือหลักการของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เป็นไปตามกฏการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าของ ฟาร์ราเดย์

หลักการทำงานของระบบไฟชาร์จของรถยนต์

ระบบไฟชาร์จในรถยนต์จะใช้แบตเตอรี่เป็นต้นกำเนิดพลังงานไฟฟ้าที่นำไปจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในรถยนต์ต่างๆ  และเมื่อมีการนำพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในรถยนต์ก็จะทำให้แบตเตอรี่หมดพลังงานไปได้   ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องนำแบตเตอรี่รถยนต์ไปทำการประจุไฟใหม่ทุกครั้ง  ซึ่งเป็นความยุ่งยากในการใช้งาน

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในการที่จะต้องนำเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จไฟอยู่บ่อยๆ จึงได้มีการคิดค้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาสำหรับจ่ายให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ในรถยนต์ขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน และในเวลาเดียวกันก็จะทำการประจุไฟเข้าไปไว้ในแบตเตอรี่ด้วย  ทั้งนี้เพื่อจะได้มีพลังงานสำรองในแบตเตอรี่เพียงพอที่จะใช้งานในขณะที่เราไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วย ในที่นี้เราเรียกว่า  ระบบไฟชาร์จ (Charging system)   การผลิตพลังงานไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่างกันกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่รถยนต์ โดยที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในรถยนต์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่สิ้นสุดตราบเท่าที่เครื่องยนต์ยังทำงานอยู่อย่างต่อเนื่อง ไดชาร์จ (1)

รถยนต์ในสมัยอดีตมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่มากเมื่อเทียบกับปัจจุบัน ดังนั้น การใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในรถยนต์สมัยก่อนจะใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระแสตรง (Direct current generator)  หรือที่เรียกกันว่า ไดนาโม   แต่ในปัจจุบันนี้ สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบไฟฟ้าในรถยนต์มีเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก ทำให้การใช้กระแสไฟฟ้าของรถยนต์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย และเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบในอดีตใช้งานไม่ได้ ทำให้มีการคิดค้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบใหม่ที่เรียกว่า อัลเทอร์เนเตอร์  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดนี้จะผลิตไฟฟ้าออกมาในลักษณะกระแสสลับและทำการเปลี่ยนให้เป็นกระแสตรง อัลเทอร์เนเตอร์  มีคุณสมบัติในการผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมาได้ดีในรอบเครื่องยนต์ต่ำ ซึ่งเหมาะกับรถที่วิ่งอยู่ในเมืองเป็นอย่างดี

เยี่ยมชมเว็ปไซด์และคลิ๊กไลท์แฟนเพจได้ที่ http://www.batterybbdelivery.com/

ความเคลื่อนไหวของราคาแบตเตอรี่รถยนต์

ความเคลื่อนไหวของราคาแบตเตอรี่รถยนต์

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ของบ้านเราช่วงหลังๆนี้ค่อนข้างผันผวนอยู่พอสมควร สาหตุมาจากปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน แต่ในอดีตเมือสักประมาณ 10 ปีที่แล้ว ราคาแบตเตอรี่ค่อนข้างที่จะนิ่งอยู่พอสมควร
ใครที่เปลี่ยนแบตเตอรี่เมือ 10 ปีที่แล้วถ้ายังพอจำได้ จะรู้ถึงความแตกต่างของราคาแบตเตอรี่รถยนต์ในอดีตจนถึงปัจจุบันดีว่าแตกต่างกันมากขนาดไหนจริงไหมครับ จากการค้นหาข้อมูลในเบื้องต้นพบว่า

ความเคลื่อนไหวของราคาแบตเตอรี่รถยนต์

ความเคลื่อนไหวของราคาแบตเตอรี่รถยนต์

สาเหตุที่ทำให้ราคาแบตเตอรี่ผันผวนมาจากปัจจัยดั่งต่อไปนี้

1.ราคาน้ำมันโลก
2.ราคาซื้อขายตะกั่วโลก
3.อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

ถ้าขาดตกบกพร่องยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับ จากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ราคาตะกั่วโลกเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงต่อราคาแบตเตอรี่รถยนต์ ดั่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วในปี 50 ขณะนั้นราคาตะกั่วโลก
อยู่ที่ 3000 เหรีญยต่อตัน ราคาแบตเตอรี่แพงมากๆในช่วงนั้น แต่เราก็ต้องเปลี่ยนเพราะของมันจำเป็นต้องใช้ แต่ถ้าเทียบกับราคาตะกั่วขณะนี้ราคาอยู่ที่ 1500-1600 เหรีญยต่อตัน ขึ้นๆลงๆไม่แน่นอน
นี้จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ผันผวน

การพ่วงแบตเตอรี่ รถยนต์

การพ่วงแบต จั๊มแบตเตอรี่รถยนต์ มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้

บีบีแบตเตอรี่ แชร์ความรู้เกี่ยวกับการพ่วงแบตเตอรี่ สามารถนำไปใช้งานได้จริงเมือเกิดเหตุฉุกเฉินกับคุณ

สินค้า-บริการ ติดต่อเรา

 

ข่าวดี!! บีบีแบตเตอรี่ เปิด บริการพ่วงแบตเตอรี่ จั๊มแบตเตอรี่ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ นอกสถานี่ 087-908-4528,02-931-1735

บริการพ่วงแบตเตอรี่ บริการจั๊มแบตเตอรี่รถยนต์ เหมาะกับใคร?

  1. บริการพ่วงแบตเตอรี่นอกสถานที่ เหมาะกับคนที่ยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ เช่น คุณอาจแค่ลืมเปิดไฟทิ้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า ไฟหลังคา หรือระบบไฟใดๆในรถยนต์ ทำให้แบตเตอรี่แค่ไฟหมด ซึ่งเป็นปัญหาที่เจอกันอยู่เนืองๆ โดยที่แบตเตอรี่รถยนต์อาจจะยังไม่เสื่อม กรณีนี้ก็สามารถโทรมาใช้บริการพ่วงแบตเตอรี่กับเราได้.
  2. กรณีรถจอดไว้นาน ไม่ได้มีการใช้งาน กรณีนี้ก็เหมาะที่จะใช้บริการจั๊มแบตเตอรี่กับเรา.
  3. บริการจั๊มแบตเตอรี่ เหมาะกับคนที่ไม่แน่ใจในอาการที่สตาร์ทไม่ติด คุณอาจกำลังกังวลว่าอาการสตาร์ทรถไม่ติดเกิดมาจากสาเหตุใดกันแน่ ซึ่งถ้าไม่ใช่อาการแบตเตอรี่เสื่อม คุณก็ยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้เราไปบริการจั๊มแบตเตอรี่ให้คุณ.

เงื่อนไขและค่าบริการพ่วงแบตเตอรี่

  1. อัตราค่าบริการพ่วงแบตเตอรี่ เริ่มต้นที่ 300 ถึง 500 บาท แล้วแต่ระยะทาง
  2. ในการเรียกใช้บริการ เราเรียกเก็บค่าบริการเป็นครั้ง
  3. ในกรณีที่พนักงานทำการพ่วงหรือจั๊มแล้ว แต่รถยนต์ยังสตาร์ทไม่ติด ด้วยเหตุใดๆก็ตาม ลูกค้าต้องชำระค่าบริการ 100% ตามที่ตกลงกันไว้
  4. พื้นที่ในการบริการพ่วงแบตเตอรี่ อยู่ที่ทางร้านกำหนด เราอาจขอสงวนสิทธิ์การให้บริการในบางพื้นที่ และบางเวลา

 

การพ่วงแบตเตอรี่ รถยนต์  ที่ร้านมีคำแนะนำ และยินดีให้บริการครับ ยังไง ลองโทร.มาปรึกษา ได้ที่ 08-7908-4528

ขั้นตอนง่ายๆ กับ การพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์

ขั้นตอนที่ 1 จำเป็นที่ต้องมีสายพ่วงแบตเตอรี่ ติดรถไว้เสมอ หารถอีกคันเพื่อทำพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์

ขั้นตอนที่ 2 แน่ใจว่าแบตเตอรี่ของคุณ พ่วงสายได้ ให้ลองดูว่าน้ำกลั่นแข็งหรือไม่ หากแข็งไม่ต้องพ่วงแบตเตอรี่แล้ว

ควรเปลี่ยนใหม่ และหากคุณพบรอยแตกที่แบตเตอรี่ เป็นเรื่องร้ายที่สุด และคุณก็ควรโดยตามช่างมาเปลี่ยนใหม่

ขั้นตอนที่ 3 ควรดับเครื่องรถทั้งสองคันก่อนการพ่วงสายแบตเตอรี่

ขั้นตอนที่ 4 พ่วงสายแบตเตอรี่ ที่แบตเตอรี่แต่ละตัว จะมีขั้วโลหะสองขั้ว อันหนึ่งเป็นขั้วบวก (+) และอีกอันเป็นขั้วลบ (-)

หนีบสายพ่วงที่เป็นขั้วบวกที่รถทั้งสองคันให้ตรงกัน จากนั้นหนีบสายพ่วงขั้วลบเข้ากับรถที่มีแบตเตอรี่เต็ม

อีกด้านต่อกับตัวถังรถของคันที่แบตเตอรี่หมด อย่าให้สายขั้วลบไปแตะกับแบตเตอรีที่หมด หรือตำแหน่งอื่นๆ

ที่ใกล้กับแบตเตอรี่

ขั้นตอนที่ 5 สตาร์ทเครื่องยนต์! ติดเครื่องรถคันที่มีแบตเตอรี่เต็มและทิ้งเอาไว้สักพัก หลังจากนั้นให้ลองสตาร์ทเครื่องรถอีกคัน

ถ้าไม่ได้ ให้ทิ้งเอาไว้อีกสักพักแล้วลองใหม่

ขั้นตอนที่ 6 ถอดสายพ่วงออกจากรถที่มีแบตเตอรี่ก่อน แล้วจึงถอดจากคันที่มาขอพ่วง แล้วออกรถไปได้เลย

แต่ต้องระวังอย่าดับเครื่องนะคับ ไม่งั้นก็ต้องพ่วงแบตเตอรี่อีก

ถ้าไม่อยากอารมณ์เสีย หรือเสียเวลากับเรื่องแบตเตอรี่อีก ก็โทรเรียกใช้บริการ ร้าน บีบี แบตเตอรี่ ได้นะคับผม

พ่วงแบตเตอรี่

พ่วงแบตเตอรี่

“จัมพ์แบต”เรื่องง่ายๆที่ทำ(ไม่)ยาก

 

จัมพ์แบต , พ่วงแบตเตอรี่รถยนต์

 

ขั้นตอนที่ 1   ต่อหัวสายพ่วงสีแดงเข้ากับขั้วบวกแบตเตอรี่ที่ไม่มีไฟ

เวลาขับรถบนท้องถนน ความปลอดภัยในการเดินทางเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุด แต่บ่อยครั้งก็มักเกิดปัญหาไม่คาดคิดโดยเฉพาะปัญหาแบตเตอรี่หมด ที่ทำให้ระบบเครื่องยนต์หยุดชะงัก และเป็นปัญหาที่ต้องรีบแก้ไขเฉพาะหน้า ด้วยวิธีการต่อสายพ่วงแบตเตอรี่ หรือที่เรียกกันติดปากว่า “จัมพ์แบตเตอรี่” เพื่อให้เกิดกำลังไฟเพียงพอที่จะทำให้ระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์ทำงาน และสามารถเดินรถต่อไปได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ

 

จัมพ์แบต, พ่วงแบตเตอรี่รถยนต์

 

ขั้นตอนที่ 2 ต่อหัวสายพ่วงสีแดงอีกด้านเข้ากับขั้วบวกแบตเตอรี่รถที่มีไฟ

นายประกาสิทธิ์ พรประภา กรรมการ บริษัท สยามยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด และบริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ ภายใต้แบรนด์ “GS แบตเตอรี่” ให้คำแนะนำว่าปัญหาของแบตเตอรี่หมดระหว่างการขับรถบนท้องถนนอาจเกิดได้จาก หลายสาเหตุ ทั้งสายต่อไดชาร์จหลวม น้ำกลั่นหมด แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ หรือกำลังไฟของแบตเตอรี่มีไม่เพียงพอ การจัมพ์แบตเตอรี่เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยจะต้องมีสายพ่วงแบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์เสริม และต่อสายพ่วงกับรถยนต์อีกคันหนึ่งในการชาร์จไฟ เพื่อให้ระบบได้ทำงาน หลังจากนั้นจึงนำรถยนต์ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ และเช็คสภาพความพร้อมของเครื่องยนต์จากช่างผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่ง

จัมพ์แบต, พ่วงแบตเตอรี่รถยนต์

จัมพ์แบต, พ่วงแบตเตอรี่รถยนต์

ขั้นตอนที่ 3 ต่อหัวสายพ่วงสีดำหรือเขียวเข้ากับขั้วลบแบตเตอรี่ที่มีไฟ

“การจัมพ์แบตเตอรี่สามารถทำได้เอง แต่ต้องระมัดระวัง เพราะแบตเตอรี่ มีส่วนประกอบหลัก คือ น้ำกรดที่มีคุณสมบัติเป็นตัวการกัดกร่อนพื้นผิว ซึ่งขณะที่แบตเตอรี่กำลังทำงานจะเกิดก๊าซไฮโดรเจนสะสมในตัวแบตเตอรี่ จึงควรระวังในเรื่องประกายไฟ เพราะอาจเกิดอันตรายระหว่างจัมพ์แบตเตอรี่ได้”

**วิธีการ ‘จัมพ์แบตเตอรี่’**

เมื่อแบตเตอรี่หมดให้ปิดสวิตช์กุญแจและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดของรถและขอความ ช่วยเหลือจากรถยนต์ที่มีแบตเตอรี่ เพื่อต่อสายพ่วงแบตเตอรี่ นำหัวสายพ่วงของสายพ่วงสีแดงซึ่งเป็นสายขั้วบวกมาต่อกับขั้วบวก (+) ของรถยนต์ที่แบตเตอรี่หมด หลังจากนั้นนำหัวต่ออีกข้างต่อเข้ากับขั้วบวก (+) ของแบตเตอรี่รถยนต์อีกคัน นำหัวสายพ่วงของสายพ่วงสีเขียวหรือสีดำซึ่งเป็นสายขั้วลบมาต่อกับขั้วลบ (-) ของแบตเตอรี่รถยนต์อีกคัน ควรตรวจเช็คให้แน่ใจว่าสายพ่วงต่อแน่นหนา

จัมพ์แบต, แบตเตอรี่รถยนต์

จัมพ์แบต, แบตเตอรี่รถยนต์

ขั้นตอนที่ 4 ต่อหัวสายพ่วงสีดำหรือเขียวเข้ากับตัวถังรถคันที่แบตเตอรี่ที่ไม่มีไฟ

ต่อจากนั้นนำสายหัวต่อที่เหลือต่อเข้ากับส่วนที่เป็น โลหะของเครื่องยนต์หรือตัวถังรถยนต์ของรถยนต์ที่แบตเตอรี่หมด โดยควรต่อให้ห่างจากแบตเตอรี่มากที่สุด จากนั้นสตาร์ทเครื่องยนต์คันที่แบตเตอรี่มีไฟ ทิ้งไว้ประมาณ 3 นาที แล้วเร่งเครื่องยนต์เล็กน้อยเพื่อให้แบตเตอรี่มีการไหลเวียนของประจุไฟฟ้า หลังจากนั้น เริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์คันที่แบตเตอรี่หมด จากนั้นเร่งเครื่องยนต์ประมาณ 1,500 – 2,000 รอบ/นาที เพื่อเช็คดูว่าประจุไฟเข้าหลังจากการชาร์จหรือไม่ ซึ่งถ้าเครื่องยนต์ไม่ดับแสดงว่าการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่สำเร็จ

จากนั้นถอดสายพ่วงสีเขียว หรือสายขั้วลบ (-) ออกจากตัวถังรถคันที่แบตเตอรี่หมด และตามด้วยหัวต่อขั้วลบของแบตเตอรี่ที่มีไฟ จากนั้นจึงถอดสายสีแดงหรือสายขั้วบวก (+) จากรถคันที่แบตเตอรี่หมด และถอดหัวสายพ่วงจากแบตเตอรี่ที่มีไฟ ปิดฝาช่องเติมน้ำกลั่นให้ครบทุกช่องและควรสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที หรือขับรถไปเข้าศูนย์บริการเพื่อตรวจเช็คเครื่องยนต์และเปลี่ยนแบตเตอรี่ ใหม่

จัมพ์แบต , พ่วงแบตเตอรี่รถยนต์

จัมพ์แบต , พ่วงแบตเตอรี่รถยนต์

ขั้นตอนที่ 5 สตาร์ทเครื่องยนต์เริ่มจากรถที่แบตเตอรี่มีไฟก่อน

**ปลอดภัยเวลา “จัมพ์แบตเตอรี่”**

– ไม่สตาร์ทเครื่องยนต์ระหว่างต่อสายพ่วงแบตเตอรี่
– เวลาต่อสายพ่วงแบตเตอรี่ อย่าสูบบุหรี่หรือทำสิ่งใดๆ และระวังอย่าให้สายพ่วงแบตเตอรี่สัมผัสกัน เพราะอาจทำให้เกิดประกายไฟได้
– ทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ทั้งขั้วบวกและขั้วลบ โดยใช้น้ำร้อนราดที่ขั้วแบตเตอรี่ทั้ง 2 ขั้ว เพื่อขจัดคราบเกลือที่เกาะติดอยู่
– ตรวจเช็คกำลังไฟของแบตเตอรี่ก่อน เพราะแบตเตอรี่ขนาด 6 โวลต์ หรือ 24 โวตล์ ไม่สามารถนำมาพ่วงกับแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ได้ เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่เกิดการระเบิดขึ้นได้
– ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่ก่อนทุกครั้ง โดยดูจากที่วัดของแบตเตอรี่ หรือใช้ที่วัดความถ่วงจำเพาะ(HYDROMETER) บริเวณด้านข้างของแบตเตอรี่ ซึ่งสามารถสังเกตได้ง่ายๆ เช่น สีเขียว = ประจุไฟฟ้าเต็ม สีน้ำตาลหรือสีดำ = ประจุไฟหมด สีเหลือง=แบตเตอรี่หมดอายุการใช้งาน

ข่าวดี! วันนี้ บีบีแบตเตอรี่ เปิด บริการพ่วงแบตเตอรี่ จั๊มแบตเตอรี่แล้ว

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.manager.co.th/Motoring/ViewNews.aspx?NewsID=9520000076157


คลิปวีดีโอ บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ร้านบีบี


%
เทคนิคการพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์
%
การพ่วงแบตรถ
%
การพ่วงแบตรถด้วยตัวเอง

เยี่ยมชมเว็ปไซด์ของเรา

http://www.batterybbdelivery.com/ , http://www.bbautobattery.com/ , http://www.carbatterycentre.com/

เช็คราคาแบตเตอรี่รถยนต์

เช็คราคาเปรียบเทียบราคาค้นหาราคาแบตเตอรี่รถยนต์เช็คราคาเปรียบเทียบราคาแบตเตอรี่

บทความแนะนำ