งานอบรมโครงการ GS Authorized Service Center รุ่นที่ 1 ที่โรงงาน GS นิคมบางปู

เมื่อวันที่ 10-14 มิถุนายน 2013 ผมได้รับเกียรติจาก บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด ให้เป็นตัวแทนร้านบีบีแบตเตอรี่ เข้าอบรมโครงการ GS Authosized Service Centre รุ่นที่1 โดยในงานนี้จะมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้คือ

  1. เพื่อลดปริมาณแบตเตอรี่เคลม ลง 50% (กรณีแบตเตอรี่ไม่เสียจากการผลิต) ในร้านที่ผ่านการอบรม
  2. เพื่อลดขั้นตอนการเคลม และเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้า
  3. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้จำหน่าย และผู้ใช้แบตเตอรี่ GS
  4. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับแบตเตอรี่ให้กับผู้จำหน่ายแบตเตอรี่ GS

โดยในงานนี้ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติโดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 90% ก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์ GS Authorized Service Centre สามารถตัดสินใจเคลมแบตเตอรี่ให้ลูกค้าได้โดยไม่ต้องส่งแบตเตอรี่เข้าโรงงานเพื่อรอผลจากโรงงาน ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้แบตเตอรี่ GS ได้รับความสะดวกรวดเร็วในบริการการหลังการขายจากแบตเตอรี่ GS

update! ลูกค้าบีบีแบตเตอรี่ทุกท่านที่ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์จากเราไป จากโครงการ GS Authorized Service Centre ทำให้บีบีแบตเตอรี่สามารถเคลมแบตเตอรี่รถยนต์ลูกใหม่ให้ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอส่งแบตเตอรี่เข้าไปเคลมที่โรงงาน เพื่อเป็นช่องทางในการบริการลูกค้าของเราทุกคนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และได้รับความพึงพอใจสูงสุด จากการใช้บริการของเรา และการดูแลหลังการขายที่จริงใจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ในกรณีที่เราจะเคลมลูกใหม่ได้ทันที พนักงานจะต้องตรวจวิเคราะห์และมั่นใจ 100% ว่าแบตเตอรี่รถยนต์ลูกนั้นเสียจากการผลิต จึงจะสามารถเคลมแบตเตอรี่รถยนต์ลูกใหม่ให้ลูกค้าได้ ซึ่งถ้าพนักงานไม่มั่นใจในผลการตรวจ เราอาจจะต้องนำแบตเตอรี่รถยนต์ลูกดั่งกล่าวส่งเคลมกับทางโรงงาน และให้แบตเตอรี่รถยนต์ลูกสำรองกับลูกค้าไว้ใช้ชั่วคราวระหว่างรอผลเคลม จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ติดตามอ่านเงื่อนไขการเคลมของเราได้ตลอดเวลา

ลูกค้าสามารถสอบถามปัญหาเรื่อง แบตเตอรี่รถยนต์ ได้ตลอดวันทำการ
Call : 087-908-4528, 084-332-2319, 02-931-1735
WEBSITE : http://www.batterybbdelivery.com>>>กลับไปยังหน้าบทความ

สินค้าใหม่จากบีบี แบตรถยนต์ แบตมอไซค์ แบตบิ๊กไบค์ แตรรถยนต์ ใบปัดน้ำฝน เครื่องชาร์แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง


ความคิดเห็น