มือหนึ่งเรื่อง เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ต้อง B.B. Battery เท่านั้น

ประสบการณ์กว่า 15 ปี การันตี เรามีความรู้เชี่ยวชาญและชำนาญในเรื่องแบตเตอรี่รถยนต์เป็นอย่างดี

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่
บริการติดตั้ง กล้องติดรถยนต์ ถึงที่
บริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง บิ๊กไบค์ ถึงที่
บริการติดตั้ง แตรรถยนต์ นอกสถานที่
บริการเติมน้ำยาแอร์รถยนต์ นอกสถานที่
เปลี่ยนน้ำมันเครื่องมอเตอไซต์ ถึงบ้าน
บริการเปลี่ยนไดชาร์จ รถยนต์ ถึงที่
เปลี่ยนแบตไฟฉุกเฉิน UPS ถึงที่บ้าน
บริการติดตั้ง แตรรถยนต์ นอกสถานที่
บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่บิ๊กไบค์ถึงที่
บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่มอเตอไซต์ถึงบ้าน
บริการเปลี่ยนไดชาร์จ รถยนต์ ถึงที่
เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์นอกสถานที่
บริการพ่วงแบต จั๊มแบต นอกสถานที่
บริการเปลี่ยน ใบปัดน้ำฝน ถึงรถ ถึงที่
เปลี่ยนไดสตาร์ทรถยนต์นอกสถานที่

ความจุของแบตเตอรี่รถยนต์ (Ah)

ความจุของแบตเตอรี่ (Ah) เป็นตัวกำหนดว่าแบตเตอรี่ลูกนั้นมีความสามารถในการจ่ายกระแสไฟได้มากน้อยแค่ไหนและนานเ่ท่าไหร่ โดยการบอกอัตราการการจ่ายกระแสของแบตเตอรี่ลูกนั้นจะบอกเป็นต่อชั่วโมง (h) เช่น 45 แอมป์แปร์-ชั่วโมง 70 แอมป์แปร์-ชั่วโมง หรือ 90 แอมป์แปร์-ชั่วโมง โดยจะมีการเทียบอัตราส่วนภายใน 20 ชั่วโมง เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ที่มีความจุ 50 แอมป์แปร์-ชั่วโมง ก็จะมีความสามารถในการจ่ายกระแสไฟได้สูงสุด 5 แอมป์แปร์ เป็นเวลานาน 10 ชั่วโมงเป็นต้น

ความรู้เรื่องแบตเตอรี่รถยนต์

ค่าความจุของแบตเตอรี่รถยนต์ (Ah)

ทีนี้เรามาดูค่าความแปรผันของแบตเตอรี่นะครับ ความจุของแบตเตอรี่จะแปรผันไปตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป ตัวอย่างเช่น แบตเตอรี่รถยนต์ที่มีความจุ 100 แอมป์แปร์-ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25 ํซ. เมืออุณหภูมิลดลงเหลือ 0 ํซ. จะทำให้แบตเตอรี่เหลือค่าความจุ 90 แอมป์แปร์ชั่วโมง และเมืออุณหภูมิลดลงไปถึง -15 ํซ. แบตเตอรี่ก็จะเหลือค่าความจุเพียง 70 แอมป์แปร์-ชั่วโมง และนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การสตาร์ทเครื่องยนต์ติดยากขึ้นในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิเย็นจัด

แบตเตอรี่รถยนต์ที่มีประไฟจุอยู่เต็มนั้น หากเราทิ้งไว้โดยที่ไม่มีการใช้งานเลย มันจะมีการคายประจุออกมาเอง เนื่องจากมีการเกิดปฎิกิริยาเคมีขึ้นภายในอย่างช้าๆ ซึ่งเราเรียกว่า “การคายประจุโดยตัวเอง” นีว่า (Self discharging) ปฎิกิริยาการคายประจุโดยตัวเองนี้ จะทำให้แบตเตอรี่สูญเสียพลังงานไปวันละประมาณ 0.5% ที่อุณหภูมิ 25 ํ ซ. และวันละประมาณ 1% ที่อุณหภูมิ 30 ํ ซ. ดังนั้นเราจึงควรนำแบตเตอรี่ที่ไม่มีการใช้งานไปทำการประจุใหม่ทุกๆ 2 สับดาห์ เพื่อให้แบตเตอรี่มีประจุเต็มอยู่เสมอ และเพื่อป้องกันการเกาะตัวของเกลือกำมะถัน (ซัลเฟต) ที่จะไปจับกับแผ่นตะกั่ว ซึ่งจะทำให้ประสิทธิของแบตเตอรี่รถยนต์ลูกนั้นลดลงและจะเป็นการยากที่จะแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ เพราะฉะนั้นรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานก็ควรนำแบตเตอรี่ไปประจุไฟนะครับไม่ใช้แค่ถอดขั่วแบตเตอรี่ออกแล้วไฟจะไม่หมดนะครับ

คลิปวีดีโอ บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ร้านบีบี

บทความแนะนำ

100%

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์

100%

บริการนอกสถานที่

100%

แบตเตอรี่ ราคาถูกกว่าใคร

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา