มือหนึ่งเรื่อง เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ต้อง B.B. Battery เท่านั้น

ประสบการณ์กว่า 15 ปี การันตี เรามีความรู้เชี่ยวชาญและชำนาญในเรื่องแบตเตอรี่รถยนต์เป็นอย่างดี

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่
บริการติดตั้ง กล้องติดรถยนต์ ถึงที่
บริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง บิ๊กไบค์ ถึงที่
บริการติดตั้ง แตรรถยนต์ นอกสถานที่
บริการเติมน้ำยาแอร์รถยนต์ นอกสถานที่
เปลี่ยนน้ำมันเครื่องมอเตอไซต์ ถึงบ้าน
บริการเปลี่ยนไดชาร์จ รถยนต์ ถึงที่
เปลี่ยนแบตไฟฉุกเฉิน UPS ถึงที่บ้าน
บริการติดตั้ง แตรรถยนต์ นอกสถานที่
บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่บิ๊กไบค์ถึงที่
บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่มอเตอไซต์ถึงบ้าน
บริการเปลี่ยนไดชาร์จ รถยนต์ ถึงที่
เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์นอกสถานที่
บริการพ่วงแบต จั๊มแบต นอกสถานที่
บริการเปลี่ยน ใบปัดน้ำฝน ถึงรถ ถึงที่
เปลี่ยนไดสตาร์ทรถยนต์นอกสถานที่

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีหลักการทำงานอย่างไร

หลักไฟฟ้าเบื้องต้นตมากฏของ ฟาราเดย์ (FARADAY) ได้กล่าวไว้ว่าเมือนำเอาตัวนำ ไปตัดผ่านเส้นแรงแม่เหล็กก็จะทำให้เกิดการผลิตแรงดันไฟฟ้าออกมาที่ตัวนำอันนั้น ปรากฏการแบบนี้เราเรียกว่า “การเหนียวนำของแม่เหล็กไฟฟ้า” ซึ่งเป็นไปตามกฏของฟาราเดย์ที่ได้กล่าวไว้ และถ้าเป็นเช่นนั้นก็กล่าวได้ว่าหลักการของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็คือการนำเอาไปตัดผ่านเส้นแรงแม่เหล็ก

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงหรือที่เราเรียกว่า “ไดนาโม” (DYNAMO) ขดลวดที่ทำหน้าที่ผลิดแรงดันไฟฟ้าออกมาเราเรียกว่าอาเมเจอร์ (ARMETUR) อาร์เมเจอร์จะหมุนอยูภานในจะหมุนอยู่ภายในสนามแม่เหล็กขั่วเหนือและใต้ของแม่เหล็กกระแสไฟฟ้าที่ได้จากการผลิตของขดลวดอาร์เมเจอร์จะถูกเปลี่ยนให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงโดยคอมมิวเตเตอร์ (COMMUTETOR) และแปรงถ่านแต่สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับหรือ Alternetor ขดลวดตัวนำไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ผลิดแรงดันไฟฟ้าออกมาเราเรียกว่า Stetorซึ่งจะติดตั้งตายตัวอยู่กับที่โดยมีทุ่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือที่เราเรียกว่าโรเตอร์ (ROTOR) หมุนอยู่ภายในระหว่างขดสวดสเตเตอร์ นี่คือหลักการของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เป็นไปตามกฏการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าของ ฟาร์ราเดย์

คลิปวีดีโอ บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ร้านบีบี

บทความแนะนำ

100%

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์

100%

บริการนอกสถานที่

100%

แบตเตอรี่ ราคาถูกกว่าใคร

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา