มือหนึ่งเรื่อง เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ต้อง B.B. Battery เท่านั้น

ประสบการณ์กว่า 15 ปี การันตี เรามีความรู้เชี่ยวชาญและชำนาญในเรื่องแบตเตอรี่รถยนต์เป็นอย่างดี

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่
บริการติดตั้ง กล้องติดรถยนต์ ถึงที่
บริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง บิ๊กไบค์ ถึงที่
บริการติดตั้ง แตรรถยนต์ นอกสถานที่
บริการเติมน้ำยาแอร์รถยนต์ นอกสถานที่
เปลี่ยนน้ำมันเครื่องมอเตอไซต์ ถึงบ้าน
บริการเปลี่ยนไดชาร์จ รถยนต์ ถึงที่
เปลี่ยนแบตไฟฉุกเฉิน UPS ถึงที่บ้าน
บริการติดตั้ง แตรรถยนต์ นอกสถานที่
บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่บิ๊กไบค์ถึงที่
บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่มอเตอไซต์ถึงบ้าน
บริการเปลี่ยนไดชาร์จ รถยนต์ ถึงที่
เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์นอกสถานที่
บริการพ่วงแบต จั๊มแบต นอกสถานที่
บริการเปลี่ยน ใบปัดน้ำฝน ถึงรถ ถึงที่
เปลี่ยนไดสตาร์ทรถยนต์นอกสถานที่

เงื่อนไขในการรับประกัน แบตเตอรี่รถยนต์

1. รับประกัน 1 ปี หรือ 1.5ปี กรณีแบตเตอรี่เสียจากการผลิตเท่านั้น เช่น สะพานไฟขาด,แบตเตอรี่ช๊อตช่อง,ประกอบแผ่นธาตุสลับ,แกนขั่วขาด(แล้วแต่ประกันของแบตเตอรี่แต่ละยี่ห้อ) นับจากวันที่ลูกค้าซื้อแบตเตอรี่ การรับประกันนี้ไม่รวมถึงรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (เช่น รถแท็กซี่,รถตู้,รถบริษัทขนส่ง)

2. การรับประกันจะไม่ รวมถึง ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ จากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้

การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือความเสียหาย ที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของผู้ใช้ ไฟไหม้,

ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม,ฟ้าผ่า หรือแผ่นดินไหว

3. การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงการซ่อมหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับมอหมายจากทางบริษัทฯ

4. การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงสาเหตุดังต่อไปนี้

– ไม่มีการระบุวันที่ขายหรือมีการระบุวันที่ขายบนเบตเตอรี่ไม่ชัดเจน

– สะพานไฟ , ขั้ว ขาดหรือสปาร์คโดยใช้งานเกินกำลังหรือการใช้งานผิดวิธีหรือผิดประเภทจากวัตถุประสงค์ของการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์

– ชาร์จไฟเกิน (Over Charge)

– จ่ายไฟเกิน (Over Discharge)

– จ่ายไฟต่ำหรือชาร์จน้อย (under charge) :ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่า 13.2 โวลด์

– กรดแห้งหรือต่ำกว่าระดับที่กำหนดหรือเกิน ขณะใช้งานและไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการเก็บรักษา

– เปลือก, ฝา, จุก, ผนังเซลล์แตกเป็นตำหนิจากการใช้งาน

– เติมสารประกอบที่ไม่ใช่น้ำกลั่นบริสุทธิ์หรือสารเคมีอื่นใดลงไปในแบตเตอรี่

– การรับประกันจะสิ้นสุดทันที ในกรณีที่นำแบตเตอรี่ไปคว่ำและเติมน้ำกรดเข้าไปใหม่

– การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงกรณีที่มีการติดอุปกรณ์เสริมที่มากกว่าปกติที่มาจากโรงงาน และทำให้มีการกินกระแสในระบบเกิน 0.1 แอมป์

– ในกรณีที่ลูกค้าร้านบีบีแบตเตอรี่ ซื้อแบตเตอรี่ไปแล้วเกิดปัญหาก่อนหมดประกัน ลูกค้าสามารถโทรมาหาเราได้และขั้นตอนการบริการของเรามีดั่งนี้

1. เราจะรับฟังข้อมูลจากลูกค้าและช่วยวิเคาะห์ปัญหาก่อน
2. ถ้าตรวจสอบแล้วว่าน่าจะเกิดจากแบตเตอรี่ เราจะนำแบตเตอรี่สำรองไปพร้อมกับออกไปบริการตรวจสอบหน้างานตามเวลานัดหมาย
3. ถ้าในเบื้องต้น ตรวจสอบได้ว่าแบตเตอรี่เสียในเงื่อนไข เราจะนำแบตเตอรี่ใหม่มาให้ท่านในวันถัดไปตามที่นัดหมาย (ในกรณีนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน)
4. ในกรณีถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากแบตเตอรี่ เช่น ระบบไฟรั่วหรือมีการกินกระแสไฟเกิน 0.1 แอมป์, ไดชาร์จทำงานผิดปกติหรือชาร์จไฟไม่ถึง 13.2 โวลด์ , ลืมเปิดไฟในระบบทิ้งไว้ ในกรณีนี้จะมีค่าบริการ  200 บาท
4. ถ้าในกรณีที่ตรวจสอบแล้วยังไม่มีผลที่แน่นอนเราจะนำแบตเตอรี่ลูกดั่งกล่าวส่งเข้าโรงงานและนำแบตเตอรี่สำรองให้ท่านใช้เป็นการชั่วคราวก่อน
และรอผลจากโรงงานประมาณ 15-30วันทำการ และเมือผลออกมาแล้วว่า
4.1 แบตเตอรี่เสียจากการผลิด เราจะนำแบตเตอรี่ใหม่ไปเปลี่ยนให้ท่านในกรณีนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
4.2 กรณีที่โรงงานแจ้งว่าเสียจากการใช้งานหรือแบตเตอรี่ไม่เสีย กรณีนี้เราจะนำแบตเตอรีลูกเก่าไปให้ท่านพร้อมค่าบริการ 200 บาท

 

คลิปวีดีโอ บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ร้านบีบี

บทความแนะนำ

100%

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์

100%

บริการนอกสถานที่

100%

แบตเตอรี่ ราคาถูกกว่าใคร

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา