มือหนึ่งเรื่อง เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ต้อง B.B. Battery เท่านั้น

ประสบการณ์กว่า 15 ปี การันตี เรามีความรู้เชี่ยวชาญและชำนาญในเรื่องแบตเตอรี่รถยนต์เป็นอย่างดี

เงื่อนไขในการรับประกัน แบตเตอรี่รถยนต์

1. รับประกัน 1 ปี หรือ 1.5ปี กรณีแบตเตอรี่เสียจากการผลิตเท่านั้น เช่น สะพานไฟขาด,แบตเตอรี่ช๊อตช่อง,ประกอบแผ่นธาตุสลับ,แกนขั่วขาด(แล้วแต่ประกันของแบตเตอรี่แต่ละยี่ห้อ) นับจากวันที่ลูกค้าซื้อแบตเตอรี่ การรับประกันนี้ไม่รวมถึงรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (เช่น รถแท็กซี่,รถตู้,รถบริษัทขนส่ง)

2. การรับประกันจะไม่ รวมถึง ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ จากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้

การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือความเสียหาย ที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของผู้ใช้ ไฟไหม้,

ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม,ฟ้าผ่า หรือแผ่นดินไหว

3. การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงการซ่อมหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับมอหมายจากทางบริษัทฯ

4. การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงสาเหตุดังต่อไปนี้

– ไม่มีการระบุวันที่ขายหรือมีการระบุวันที่ขายบนเบตเตอรี่ไม่ชัดเจน

– สะพานไฟ , ขั้ว ขาดหรือสปาร์คโดยใช้งานเกินกำลังหรือการใช้งานผิดวิธีหรือผิดประเภทจากวัตถุประสงค์ของการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์

– ชาร์จไฟเกิน (Over Charge)

– จ่ายไฟเกิน (Over Discharge)

– จ่ายไฟต่ำหรือชาร์จน้อย (under charge) :ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่า 13.2 โวลด์

– กรดแห้งหรือต่ำกว่าระดับที่กำหนดหรือเกิน ขณะใช้งานและไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการเก็บรักษา

– เปลือก, ฝา, จุก, ผนังเซลล์แตกเป็นตำหนิจากการใช้งาน

– เติมสารประกอบที่ไม่ใช่น้ำกลั่นบริสุทธิ์หรือสารเคมีอื่นใดลงไปในแบตเตอรี่

– การรับประกันจะสิ้นสุดทันที ในกรณีที่นำแบตเตอรี่ไปคว่ำและเติมน้ำกรดเข้าไปใหม่

– การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงกรณีที่มีการติดอุปกรณ์เสริมที่มากกว่าปกติที่มาจากโรงงาน และทำให้มีการกินกระแสในระบบเกิน 0.1 แอมป์

– ในกรณีที่ลูกค้าร้านบีบีแบตเตอรี่ ซื้อแบตเตอรี่ไปแล้วเกิดปัญหาก่อนหมดประกัน ลูกค้าสามารถโทรมาหาเราได้และขั้นตอนการบริการของเรามีดั่งนี้

1. เราจะรับฟังข้อมูลจากลูกค้าและช่วยวิเคาะห์ปัญหาก่อน
2. ถ้าตรวจสอบแล้วว่าน่าจะเกิดจากแบตเตอรี่ เราจะนำแบตเตอรี่สำรองไปพร้อมกับออกไปบริการตรวจสอบหน้างานตามเวลานัดหมาย
3. ถ้าในเบื้องต้น ตรวจสอบได้ว่าแบตเตอรี่เสียในเงื่อนไข เราจะนำแบตเตอรี่ใหม่มาให้ท่านในวันถัดไปตามที่นัดหมาย (ในกรณีนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน)
4. ในกรณีถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากแบตเตอรี่ เช่น ระบบไฟรั่วหรือมีการกินกระแสไฟเกิน 0.1 แอมป์, ไดชาร์จทำงานผิดปกติหรือชาร์จไฟไม่ถึง 13.2 โวลด์ , ลืมเปิดไฟในระบบทิ้งไว้ ในกรณีนี้จะมีค่าบริการ  200 บาท
4. ถ้าในกรณีที่ตรวจสอบแล้วยังไม่มีผลที่แน่นอนเราจะนำแบตเตอรี่ลูกดั่งกล่าวส่งเข้าโรงงานและนำแบตเตอรี่สำรองให้ท่านใช้เป็นการชั่วคราวก่อน
และรอผลจากโรงงานประมาณ 15-30วันทำการ และเมือผลออกมาแล้วว่า
4.1 แบตเตอรี่เสียจากการผลิด เราจะนำแบตเตอรี่ใหม่ไปเปลี่ยนให้ท่านในกรณีนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
4.2 กรณีที่โรงงานแจ้งว่าเสียจากการใช้งานหรือแบตเตอรี่ไม่เสีย กรณีนี้เราจะนำแบตเตอรีลูกเก่าไปให้ท่านพร้อมค่าบริการ 200 บาท

 

คลิปวีดีโอ บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ร้านบีบี

บทความแนะนำ

100%

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์

100%

บริการนอกสถานที่

100%

แบตเตอรี่ ราคาถูกกว่าใคร

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา