เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ นอกสถานที่ โทรสั่งปุ๊ป ส่งเปลี่ยนให้ปั๊ป
สั่งเปลี่ยนแบตหรือบริการอื่นๆ โทร. 087-9084528, 084-332-2319

เราจะทราบได้อย่างไรว่า แบตเตอรี่เสื่อม

เราจะทราบได้อย่างไรว่า แบตเตอรี่เสื่อม

เมื่อเราใช้แบตเตอรี่ได้ประมาณ 1 ปีครึ่ง หรือ 2 ปี แบตเตอรี่จะเริ่มเสื่อสภาพ
ถ้าสังเกตดีๆ เมื่อแบตเตอรี่ใกล้เสื่อมสภาพจะมีสัญญาณเตือน ดังนี้

1. เครื่องยนต์เริ่มสตาร์ทติดยาก

2. ไฟหน้าไม่ค่อยสว่าง
3. ระบบกระจกไฟฟ้าทำงานช้าลง
4. ระบบไฟฟ้าในรถทำงานผิดปกติ

เมื่อเกิดสัญญาณเตือนดังนี้ โทรหา

ร้านบีบีแบตเตอรี่ 087-908-4528 เปลี่ยน แบตเตอรี่รถยนต์ นอกสถานที่ขายแบตเตอรี่รถยนต์, บริการ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ นอกสถานที่

ขายแบตเตอรี่รถยนต์, บริการ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ นอกสถานที่